Nové kurzy

Vylepšené, rozšírené, obohatené o praktické skúsenosti.
Podrobnejšie informácie, viac kurzov a ich termíny na webe novej školy
Škola svetla

REIKI - kurzy
1. - 3. stupeň

Liečebný systém prenášania a využívania inteligentnej energie.

semináre
Angelus Lucis

Život a komunikácia s archanjelmi, anjelmi, anjelmi elementov atď.

Aktívne vedomie
1. - 4. stupeň

Duchovné terapeutické postupy.

Keltské runy
1. a 2. stupeň

Pozitívna mágia rún a jej využitie v praxi...

Duchovné cvičenia

Prijatie života, Život bez strachu,
Abvún (aramejský otčenáš).

Meditačné kurzy

Posilnenie mentálnej energie na odbúranie stresu, depresí, zdrav. problémov...

ÚvodMasážeLiečenieGalériaDarčekové
poukazy
Kurzy a
semináre
Kabala
a couching
Kontakt